Lưu trữ cho từ khóa: Công nghệ

Phương pháp quản lý cơ bản trong nuôi tôm biển bằng công nghệ biofloc tại Mỹ

Công nghệ Biofloc đã được ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản từ sản xuất giống, ương, nuôi thương phẩm ở nhiều nước và đã được chứng minh mang lại hiệu quả kinh tế cao.Phương pháp chủ yếu để nuôi tôm ở Indiana, Mỹ là sử dụng hệ thống xử lý nước biofloc nhằm ứng phó với việc trao đổi chất thải trong sản xuất.

Nuôi tôm theo công nghệ hiện đại

Theo chiến lược của ngành thủy sản đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1690/2010/QĐ-TTg ngày 16-9-2010, nuôi tôm nước lợ sẽ là một trong những nhóm đối tượng chủ lực, có thương hiệu uy tín, khả năng cạnh tranh cao trong hội nhập kinh tế quốc tế. Để đạt mục tiêu đề ra, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao, nhằm “nâng tầm cho tôm Việt” trên thị trường thế giới.

Nuôi tôm thâm canh công nghệ cao

Nuôi tôm nước lợ là một trong những nhóm đối tượng chủ lực đã được xác định của Ngành thủy sản Việt Nam. Xu hướng phát triển của ngành tôm thế giới cũng đi theo hướng ứng dụng công nghệ cao nhằm đạt hiệu quả về năng suất và đảm bảo chất lượng. Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc là đơn vị đã và đang ứng dụng nhiều công nghệ vượt trội trong lĩnh vực này.