SUPER SHELL

Thành phần:

K (từ Potassium Chloride), min ………………… 10.000 mg/kg

Mg (dạng Magnesium Chloride), min………….. 15.000 mg/kg

Cu (từ Copper Yeast Complex), min …………… 2.500 mg/kg

Mn (từ Manganese Yeast Complex), min………. 500 mg/kg

Se (từ Selenium Yeast Complex ), min ………….500 mg/kg

Chất đệm vừa đủ ………………………………………. 1 kg

Công dụng

  • Super Shell là biệt dược sinh học dạng khoáng, hấp thụ trực tiếp qua vỏ tôm, giúp tôm cứng vỏ nhanh sau khi.
  • Super Shell có chứa than hoạt tính, giúp ổn định môi trường nước, pH, độ kiềm và oxy hòa tan.
  • Super Shell không thể thiếu trong nuôi tôm công nghiệp (đặc biệt là tôm thẻ chân trắng).

Hướng dẫn sử dụng

  • Tạo màu nước và duy trì môi trường ao nuôi luôn ổn định: 1 – 1,3 kg/1.000m3
  • Giai đoạn tôm lột vỏ, độ kiềm giảm dùng: 2 – 2,5 kg/1.000m3 – Giúp tôm cứng vỏ nhanh và mau tăng trọng trước khi thu hoạch dùng: 3 – 4kg/ 1.000 m3

Mã số lưu hành: 02-003941

Theo

Ý kiến của bạn