PROSOL 4.0

Thành Phần:

Bromochlorodimethylhydantoin  …… 33%

Dung môi vừa đủ………..……………… 100%

Công dụng:

  • Sử dụng hiệu quả trong trường hợp ao nuôi tôm cá bị vi nấm, nấm đồng tiền, là sản phẩm được sử dụng thay thế cho Malachite Green.
  • Diệt khuẩn cao, sản phẩm sử dụng khi tôm bị đóng rong, đóng nhớt, đen mang (dùng thay thế cho trifluralin).

Hướng dẫn sử dụng:

  • Dùng ngăn ngừa tôm cá bị nấm, đóng rong, đóng nhớt:  1 lít dùng cho 2.500m3 nước ao nuôi tôm cá.
  • Ao nuôi tôm cá bị vi nấm, nấm đồng tiền, nấm thủy mi… tôm cá bị đóng rong, đóng nhớt: dùng 1 lít / 1.500m3.
  • Hòa 1 lít sản phẩm với 20 lít nước rồi tạt đều khắp ao.
  • Lưu ý: Sản phẩm sử dụng hiệu quả khi độ mặn dưới 15 ‰.

Mã số lưu hành: 02-030667

Theo

Ý kiến của bạn