POND A-Z

Thành phần:

Saccharomyces cerevisiae, min ….. 1 x 109 cfu/kg

Lactobacillus acidophilus, min ……. 1 x 109 cfu/kg

Protease, min ………………………… 4.000 IU/kg

Cellulase, min …………………………. 2.000 IU/kg

Chất mang vừa đủ …………………….. 1 kg

Công dụng

– Phân hủy nhanh chóng chất thải, mùn bã hữu cơ đáy ao: Phân tôm, thức ăn thừa, xác tảo tàn, …

– Tạo chủng loại vi sinh vật có lợi trong ao, khống chế vi khuẩn có hại, giúp tôm tránh được một số bệnh do vi khuẩn có hại gây ra.

– Phân giải khí độc NO, NO2, NH3, H2S, tạo môi trường nước và đáy ao sạch. Giúp tôm giảm stress, bắt mồi nhanh hơn, đồng thời hạn chế bệnh tốt hơn.

Hướng dẫn sử dụng

– Trước khi thả tôm giống: Dùng POND A – Z với tỷ lệ 227g/ 5.000 m3 nước.

– Trong quá trình nuôi:

+ Tôm dưới 2 tháng tuổi: 150g/ 5.000 m3 nước, 7 ngày sử dụng 1 lần.

+ Tôm trên 2 tháng tuổi: 200g/ 5.000 m3 nước, 5 ngày sử dụng 1 lần.

Mã số lưu hành: 02-008708

Theo

Ý kiến của bạn