Chuyên mục lưu trữ: Phòng bệnh và trị bệnh

Các chế phẩm sinh học / probiotic, các hợp chất kháng khuẩn đem lại lợi ích sức khỏe cho vật chủ, kiểm soát mầm bệnh.