MG2+

Thành phần:

Mg (Magnesium Chloride), min ………………… 50.000 mg/kg

Ca (Cacium Chloride), min ………………………. 50.000 mg/kg

K (Potassium dihydrogen phosphate), min…….. 10.000 mg/kg

Chất đệm vừa đủ ………………………………….. 1 kg

Công dụng:

  • Cung cấp khoáng Mg2+ cho tôm thẻ.
  • Giúp ổn định kiềm, ph, kích thích tôm lột vỏ và mau cứng vỏ.
  • Ngăn chặn tôm bị ốp thân, mềm vỏ, đục cơ.
  • Gây màu nước tự nhiên, giúp giảm stress cho tôm.

Hướng dẫn sử dụng: Tạt trực tiếp xuống ao 1 – 2 kg Mg2+/ 1.000 m3 nước.

Mã số lưu hành: 02-008712

Theo

Ý kiến của bạn