EDTA PLUS

Thành phần:

Ethylene diamine tetra acetic, min……… 35.000 mg/kg

Ca (Dicalcium Phosphate), min …………. 20.000 mg/kg

Chất đệm vừa đủ ……………………………………… 1kg

Công dụng

  • Phân giải độc tố từ hóa chất, kim loại nặng, dư lượng thuốc trừ sâu tồn lưu trong nước và đáy ao nuôi tôm.
  • Phân giải độc tố từ nền đáy ao do phiêu sinh vật, tảo chết đột ngột. – Lắng tụ phù sa, làm trong sạch đáy ao nuôi, tăng hàm lượng oxy nước ao nuôi, cải thiện chất lượng nước ao nuôi.

Hướng dẫn sử dụng

  • Phân giải độc tố kim loại, dư lượng thuốc trừ sâu: 1kg / 1.000 m3 nước
  • Giảm căng thẳng cho tôm, cá khi sử dụng hóa chất: 500g / 1.000 m3 nước.

Mã số lưu hành: 02-008711

Theo

Ý kiến của bạn