B.Z.T No.1

Thành phần:

Bacillus subtilis, min……………………… 1×109 cfu/kg

Lactobacilus plantarum, min…………….. 1×109 cfu/kg

Protease, min ……………………………… 5.000 UI/kg

Phytase, min……………………………….. 5.000 UI/kg

Chất mang vừa đủ…………………………. 1kg

Công dụng:

– Phân hủy chất hữu cơ dư thừa ở trong ao.

– Khôi phục màu nước khi nước bị đổi màu.

– Hấp thu khí độc NO2, NH3, cải thiện chất lượng nước ao nuôi.

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa sản phẩm với 20 lít nước sạch, sục khí và thêm mật đường càng tốt, sau đó tạt đều xuống ao vào buổi sáng.

Trước khi thả tôm giống 2 ngày: 400g cho ao 5.000 m3.

– Tháng thứ nhất: dùng 227g/ 5.000 m3, định kỳ 7 ngày/lần.

– Tháng thứ 2: dùng 227g/ 4.000 m3, định kỳ 7 ngày/lần.

– Tháng thứ 3: dùng 227g/ 3.000 m3, định kỳ 5 – 7 ngày/lần.

– Tháng thứ 4: dùng 227g/ 3.000 m3, định kỳ 3 – 5 ngày/lần.

Mã số lưu hành: 02-003947

Theo

Ý kiến của bạn