Liên hệ

Viết thư cho chúng tôi

Bà con có những câu hỏi về kỹ thuật, về sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản hay chia sẽ bài viết, kinh nghiệm, phương pháp nuôi tôm sạch, vui lòng viết thư cho chúng tôi.

  Tên của bạn

  Địa chỉ Email

  Tiêu đề

  Thông điệp


  Thông tin liên hệ

  Tư vấn kỹ thuật BÙI Hên 09 14 73 96 99
  Đặt hàng Ngọc Quyên 09 16 17 35 97
  Mở đại lý BÙI Hân 09 03 65 46 27