Chuyên mục lưu trữ: Khám phá

Khám phá thế giới thủy sản như những nguồn lợi, sản vật từ môi trường nước được con người khai thác, nuôi trồng, thu hoạch, sử dụng làm thực phẩm, nguyên liệu hoặc bày bán trên thị trường.

Lợi khuẩn Bifidobacterium của Hưng Thịnh Phát

Lợi khuẩn Bifidobacterium của Hưng Thịnh Phát


Bacillus licheniformis hàm lượng kha khá cao, dùng cho thú y, thủy sản thì tuyệt.

Thương hiệu uy tín, sản phẩn chất lượng, dịch vụ tin dùng 2017


Ngày 08/10/2017, Hưng Thịnh Phát được Bộ Khoa học và Công nghệ chọn “Thương hiệu uy tín, sản phẩn chất lượng, dịch vụ tin dùng 2017”.

Nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao tròn

Với nhiều ưu điểm như nuôi được với năng suất cao, tốn ít chi phí, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường… hiện mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (TTCT) trong ao tròn nhỏ, có sử dụng hệ thống xử lý chất thải đáy đang được nhiều trang trại ứng dụng và cho hiệu quả cao.