Chuyên mục lưu trữ: Chia sẽ

Chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi, bệnh thủy sản, thuốc thủy sản, tài liệu thủy sản.

Lợi khuẩn Bifidobacterium của Hưng Thịnh Phát

Lợi khuẩn Bifidobacterium của Hưng Thịnh Phát


Bacillus licheniformis hàm lượng kha khá cao, dùng cho thú y, thủy sản thì tuyệt.

Thương hiệu uy tín, sản phẩn chất lượng, dịch vụ tin dùng 2017


Ngày 08/10/2017, Hưng Thịnh Phát được Bộ Khoa học và Công nghệ chọn “Thương hiệu uy tín, sản phẩn chất lượng, dịch vụ tin dùng 2017”.

Phương pháp nuôi tôm mùa mưa

Khi nuôi tôm trong mùa mưa chúng ta phải giải quyết hàng loạt vấn đề về sự biến động của các yếu tố môi trường như: pH, độ kiềm, độ trong, nhiệt độ, oxy hoà tan, NH3, NO2 – ….; các bệnh: đóng rong, mềm vỏ, cong thân, phân trắng, làm sao phải điều chỉnh các yếu tố môi trường nằm trong khoảng cho phép để tôm phát triển. Đây chính là những yếu tố ảnh hưởng đến thành công của 1 vụ nuôi.